środa, 25 listopada 2015 10:03

Kadra z Kościuszki na uniwersytecie w Cambridge

Napisane przez  ad
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie jest beneficjentem programu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt stanowi dodatkowe źródło dofinansowania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla Akcji 1 Mobilność Kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2014 r.

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.
I LO pozyskało 13 345,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 55971,60 PLN na realizację projektu „ENTER THE FUTURE”. Jest on realizowany na zasadach programu Erasmus+. Inicjatorką i koordynatorem projektu jest Anna Daniluk - nauczycielka języka angielskiego.
W czasie wakacji pięciu nauczycieli I LO we Włodawie uczestniczyło w kursie metodycznym i językowym dla nauczycieli, zorganizowanym przez Bell Teacher Campus - Homerton College w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Anna Daniluk, Agnieszka Kruk-Mazurek i Ewa Kawiak - anglistki w I LO podczas kursu miały możliwość wzbogacić swój warsztat pracy o nowe pomysły edukacyjne. Nauczycielki zgromadziły też bardzo przydatne materiały do wykorzystania na lekcjach języka angielskiego. Dyrektor I LO Arlena Krawczuk była uczestnikiem intensywnego kursu językowego. Zajęcia prowadzone były przez wysokiej klasy lektorów anglojęzycznych - native speakerów. Z jednej strony skupiały się na ćwiczeniach wzbogacających słownictwo i gramatykę, a z drugiej koncentrowały się na rozwijaniu praktycznych umiejętności komunikacji językowej. Michał Ignatiuk - nauczyciel biologii wziął udział w kursie, który pozwoli mu swobodniej wprowadzać na swoich lekcjach elementy wiedzy i podstawową terminologię obcojęzyczną tak często stosowaną we współczesnych podręcznikach i literaturze fachowej. Pozwoli mu to również na stosowanie zintegrowanego uczenia się językowo-przedmiotowego (CLIL – Content and Language Integrated Learning). Każdy z uczestników mobilności uzyskał certyfikat ukończenia kursu oraz zdobył dokument Europass - Mobilność, który zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w Wielkiej Brytanii.

 

 


Wyjazd obfitował także w walory poznawcze. Nauczyciele dowiedzieli się, jak funkcjonuje brytyjski system edukacji, system polityczny i wyborczy, a także poznali tradycję, kulturę i życie codzienne mieszkańców. Uzupełnieniem nauki był organizowany przez BELL program zajęć pozalekcyjnych: wyjścia do teatrów, kina, na imprezy czy do pubów. Nauczyciele brali udział w wycieczkach edukacyjnych po urokliwych, uniwersyteckich miastach Cambridge i Oxford, kosmopolitycznym Londynie, historycznym mieście Ely i Bury St. Edmunds. Wszystko to miało na celu tworzenie nowych sytuacji komunikacyjnych, w których nauczyciele mieli szansę na praktyczne wykorzystanie umiejętności nabytych w trakcie zajęć. Odświeżyli swoją znajomość języka angielskiego poprzez kontakt z jego rodzimymi użytkownikami i innymi uczestnikami kursów z całego świata.
Realizacja projektu umożliwiła uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas zagranicznych szkoleń, a instytucji wysyłającej stworzyła możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, przez co projekt przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli.